Syria – Bosra, Malula i zamek krzyżowców Krak des Chevaliers na zdjęciach.